Laminate Kron

Laminate porselen uygulamaları, diş hekimliğindeki en son teknolojik gelişmelerin olanak sağladığı uygulamalar arasındadır. Bu uygulamalar, ağız bölgesinde estetik alanda günümüzde gelinen zirve noktaları arasında sayılabilir.

Porselen laminate veneerlar, dişlerdeki renk bozuklukları, açıklıklar, çapraşıklıklar gibi istenmeyen görüntüleri düzeltmenin çok sağlıklı ve avantajlı bir yöntemidir.

İster metal altyapılı, ister metal altyapısız olsunlar, porselen kron uygulamaları diş yüzeyinden belli bir miktarda doku aşındırılmasını gerektirirler. Oysa bir dişe porselen laminate uygulayabilmek için o dişten aşındırılması gereken miktar, kronlara kıyaslandığında yok denecek kadar azdır.

Dişlerin sadece ön yüzeylerinden genellikle 0,3 mm-0,5 mm arasında oldukça ince bir tabaka kaldırılır. Alınan ölçü üzerine laboratuarda çok ince porselen kapakçıklar hazırlanır ve dişlere yapıştırılır. Diş yapısının uygun olduğu durumlarda doğal dişlere dokunmadan ve hiç aşındırma yapmadan da uygulama yapılabilir.

Laminate porselenler son derece incedirler

Laminate porselenlerin minimum diş kesimiyle gerçekleştirilebilmeleri, doğal ve canlı görünümleri ve zamanla renk değişikliğine uğramamaları en önemli avantajları olarak sayılabilir. Çok ince işlendikleri için dişeti uyumları mükemmeldir. Ayrıca özel yapıştırma yöntemleri sayesinde dişe mükemmel tutunurlar ve tek parça halinde çıkarılmaları olanaksızdır.

Laminate porselenlerin başlıca uygulama alanları şu şekilde özetlenebilir:

  • Renklenmelerde, bleaching (diş beyazlatma) gibi yöntemlerle sonuç alınamayan ileri derecedeki antibiyotik, flor vb. lekelerinde,
  • Kalıtsal yapı ve renk bozukluklarında,
  • Ayrık dişleri bitiştirmede (diastema kapama),
  • Kırık veya aşınmış dişlerin restorasyonunda,
  • Rengi ve yapısı bozulmuş eski dolguların düzeltilmesinde,
  • Çapraşık ve eğri dişlerin düzeltilmesinde (ortodontik tedavi alternatifi olarak) son derece tatmin edici çözümler olarak değerlendirilebilirler.

Üst ön dişlerde yapısal bozukluklar

Laminate porselen için kesim sonrası

Hazırlanmış laminate porselenler

Laminate porselenler yapıştırıldıktan sonra (Üst ön ve yan kesiciler)

Tam şeffaflıkları nedeniyle laminate porselenler doğal diş dokusuyla aynı görüntüyü verirler

Porselen laminate uygulamaları çok hassas bir teknikle gerçekleştirilirler. Bu nedenle çok iyi bir klinik ve laboratuar çalışması gerektirirler, gelişigüzel ortamlarda sağlıklı olarak hazırlanmaları olanaksızdır. Diş hekiminin ve birlikte çalıştığı diş teknisyeninin bu konu üzerine teknik bilgilerinin, oluşturdukları ortak dilin, artistik yeteneklerinin tam ve uyumlu olması gerekir.

Alt ön dişlerde hafif çapraşıklıklar

Laminate veneer uygulamaları sonrası